Skip to content
Uppslaget magasin som visar ett reportage, samt en coffee table-bok.
Uppslaget magasin som visar ett reportage, samt en coffee table-bok.
Skyltar om Mjällådalens naturreservat.
Uppslagen bok med naturbilder, olika broschyrer, samt ett uppslaget magasin med ett reportage.
Bild på skylt vid Röåforsarnas naturreservat.

Texter

Ofta handlar det om att skriva texter på uppdrag av myndigheter, organisationer eller företag.
Det kan vara informationsskyltar till naturreservat eller broschyrer om allt från rovdjur
till växterna på en slåtteräng.

Reportage till tidningar och magasin skriver vi också. Och bildsätter gärna med våra egna bilder.
Det kan handla om det mesta från naturkåserier till resereportage.

Djur och natur är vår specialitet, men vi skriver också om kultur.

Vi skrev och tog merparten av bilderna till boken ÅRE – frihet, adrenalin, arv, natur.
Flera bokidéer finns och några av dem hoppas vi blir verklighet framöver.

När vi arbetade med boken ÅRE – frihet, adrenalin, arv, natur lärde vi känna Erika, grafisk formgivare.
Det var 2003 – sedan dess jobbar vi mycket tillsammans.
Nästan alla texter vi skriver är det Erika på ESS Design som gör något av.

Back To Top