Skip to content
Naturvägledare guidar besökare bland träsnidade fåglar och kalv i utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.Träsnidade fåglar och kalv i utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.
Naturvägledare guidar besökare bland träsnidade fåglar och kalv i utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.Träsnidade fåglar och kalv i utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.
Del av utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.
Träsnidade uggleungar i utställningen i besökscentret naturum Trollskogen, på norra Öland.
Stenkonst utanför naturum Trollskogen, på norra Öland.
Diorama med björnhona och unge i utställningen på naturinformation Frostviken, i Gäddede, norra Jämtland.

Utställningar

Det första stora utställningsuppdraget vi genomförde tillsammans var att producera naturum Vålådalen, som invigdes 1999.

Vi har producerat vandringsutställningar om bland annat fjällräv, myskoxe och stora rovdjur.

Vi har gjort idéskisser till, och producerat, Lierne Geologipark och Frostvikens Fjällpark, samt naturinformation Sonfjället.

Vi producerade utställningarna i nya naturum Trollskogen, på norra Öland. Utställningarna invigdes i ny byggnad påsken 2019.

Back To Top