Skip to content

Bondeliv

Nordsvenska hingsten Opus drog harven när Alf Olofsson vårbrukade
på sin gård  i Kvitsle.

Jämtland, Sverige

© Mats Ericson / Taiga Nature & Photo

Back To Top